Trò tích cực tỏa sáng truyền thống văn hóa đất Thăng LongThầy mẫu mực kết tinh phong cách thanh lịch người Hà Nội
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG TỔ CHỨC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “VAI TRÒ CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN TRONG THỜI KÌ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG”

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG TỔ CHỨC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “VAI TRÒ CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN TRONG THỜI KÌ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG”

Sáng thứ Ba ngày 13 tháng 8 năm 2019, trường THCS Nguyễn Tri Phương quận Ba Đình đã tổ chức buổi tập huấn giáo viên với chủ đề: “VAI TRÒ CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN TRONG THỜI KÌ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG”.
HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG GIA ĐÌNH CNVCLĐ TIÊU BIỂU NĂM 2019; NỮ CNVCLĐ GIỎI VIỆC NƯỚC-ĐẢM VIỆC NHÀ NĂM 2018 CỦA LIÊN ĐOÀN LĐ QUẬN BA ĐÌNH!

HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG GIA ĐÌNH CNVCLĐ TIÊU BIỂU NĂM 2019; NỮ CNVCLĐ GIỎI VIỆC NƯỚC-ĐẢM VIỆC NHÀ NĂM 2018 CỦA LIÊN ĐOÀN LĐ QUẬN BA ĐÌNH!

Sáng ngày 26/6/2019, LĐLĐ quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2019; Nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước – đảm việc nhà” cho hơn 90 gia đình và 62 nữ CNVCLĐ tiêu biểu trong toàn quận.
Mái trường nơi hội tụ
Bản đồ
Thư viện tài liệu