THCS Nguyễn Tri Phương tham gia Chương trình Hà Nội những góc nhìn: "Phòng cháy chữa cháy trong trường học".

An toàn là bạn đồng hành của sự phát triển bền vững.
Hằng năm, UBND quận và Công an quận Ba Đình đều xây dựng triển khai chương trình "Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy học đường" cho HS các cấp, với các nội dung tình huống sinh động và phương pháp giảng dạy đổi mới.

Là 1 trong những trường học làm điểm về công tác PCCC của Quận Ba Đình, trường THCS Nguyễn Tri Phương đã tham gia toạ đàm về công tác PCCC trong trường học, minh chứng sinh động cho sự chỉ đạo quyết liệt và triển khai hiệu quả công tác PCCC tại các trường học trên địa bàn quận.

Chia sẻ vấn đề nóng, ngôi trường THCS non trẻ mong góp sức mình cùng với các trường học của quận Ba Đình, làm tốt công tác tuyên truyền PCCC, góp phần đảm bảo an ninh chính trị tại địa bàn trọng điểm Thủ đô.

Nguồn tin: Đài truyền hình Hà Nội & Ban truyền thông trường THCS Nguyễn Tri Phương.