Công văn thông báo về việc tổ chức Đấu trường Toán học châu Á - AIMO 2021