Trò tích cực tỏa sáng truyền thống văn hóa đất Thăng LongThầy mẫu mực kết tinh phong cách thanh lịch người Hà Nội
THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

CA HỌC SÁNG: Tập trung HS lúc 7h 15 phút;Bắt đầu tiết 1 lúc 7h30 phút; HS tan học lúc 11h 50 phút; CA HỌC CHIỀU: HS Khối 7 có mặt lúc 12h30;Tiết 1 lúc 12h45'; HS tan học : 17h05 phút;HS khối 6 bán trú: tan học lúc 16h15.
Mái trường nơi hội tụ
Bản đồ
Thư viện tài liệu