* Lưu ý: Mục màu vàng là TKB học trực tuyến, học sinh sẽ học ở nhà và theo hướng dẫn của giáo viên bộ môn.

1.LỊCH PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH “HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH”

PHÁT TRÊN KÊNH 1 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI 

(Tuần từ 04/5/2020 đến 09/5/2020)

 

LỚP

GIỜ PHÁT SÓNG

 

 

THỨ/MÔN HỌC

 

 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

Lớp 9

9h15

TIẾNG ANH

TOÁN 

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH

TOÁN 

NGỮ VĂN

 

PHÁT TRÊN KÊNH 2 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI 

(Tuần từ 04/5/2020 đến 09/5/2020)

LỚP

GIỜ PHÁT SÓNG

 

 

THỨ/MÔN HỌC

 

 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

Lớp 6

8h30

TIẾNG ANH

TOÁN 

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH

TOÁN 

NGỮ VĂN

Lớp 7

9h15

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

Lớp 8

10h00

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

 

2. THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP

* Khối 6

* Khối 7

* Khối 8

* Khối 9

 

Nguồn tin: BGH, BBT trường THCS Nguyễn Tri Phương và cô giáo Chu Thanh Hương.