LỊCH HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH VÀ THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN TUẦN TỪ 6/4/2020 ĐẾN 11/4/2020

 

LỊCH  PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH "HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH"

KHỐI 6,7,8 - PHÁT TRÊN KÊNH 2 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI

(Tuần từ 06/4/2020 đến 11/4/2020)

LỚP

GIỜ PHÁT SÓNG

THỨ/MÔN HỌC

 
 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 

Lớp 6

8h30

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

 

Lớp 7

9h15

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

 

Lớp 8

10h00

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

 

KHỐI 9 - PHÁT TRÊN KÊNH 1 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI

 

Lớp 9

9h15

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮVĂN

TIẾNGANH

TOÁN

NGỮVĂN

 

 

THỜI KHÓA BIỂU DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN CA HỌC BUỔI SÁNG
 
KHỐI 6
 
 
KHỐI 7
 
 
 
 
KHỐI 8
 
KHỐI 9
 
THỜI KHÓA BIỂU DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN CA HỌC BUỔI CHIỀU
 
 
KHỐI 6
 
KHỐI 7
 
 
 
KHỐI 8
 
KHỐI 9
 
 
Nguồn tin: BGH, BBT thông tin trường THCS Nguyễn Tri Phương.