1. CHƯƠNG TRÌNH “HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH” PHÁT TRÊN KÊNH 1 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI

LỚP

GIỜ PHÁT SÓNG

THỨ/MÔN HỌC

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

Lớp 9

9h15

TIẾNGANH

TOÁN

NGỮVĂN

TIẾNGANH

TOÁN

NGỮVĂN

2. CHƯƠNG TRÌNH “HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH” PHÁT TRÊN KÊNH 2 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI

LỚP

GIỜ PHÁT SÓNG

THỨ/MÔN HỌC

 
 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 

Lớp 6

8h30

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

 

Lớp 7

9h15

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

 

Lớp 8

10h00

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

 

3. THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
* Các môn Toán, Lí, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Văn, Tiếng Anh, Thể dục học bình thường như TKB tuần trước.
* Các môn Tin học, Công nghệ, Âm nhạc, Mĩ thuật học sinh  xem lại bài học trước.
* Các lớp học Tiếng Nhật sẽ bổ sung môn Tiếng Nhật - NN2 như sau:
 - 6A5: thứ 2 (16:00 - 16:45) 
 - 7A5: thứ 3 (16:00 - 16:45) 
 - 8A3: thứ 5 (16:00 - 16:45)  
 
Nguồn tin: BGH, BBT thông tin trường THCS Nguyễn Tri Phương.