* Lưu ý: TKB này áp dụng từ thứ Ba (21/4/2020), thứ Hai (20/4/2020) vẫn học theo TKB cũ.

1 THỜI KHÓA BIỂU CA HỌC BUỔI SÁNG

2. THỜI KHÓA BIỂU CA HỌC BUỔI CHIỀU

 

Nguồn tin: BGH, BBT thông tin trường THCS Nguyễn Tri Phương.