Công văn về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần

1909.signed.pdf

Nguồn tin: Bộ y tế