Thông báo về việc triển khai tiêm vaccine phòng chống covid-19 đến PHHS khối 6