Sáng ngày 5/3/2020, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Đỗ Đức Thái, Tổng chủ biên Chương trình sách giáo khoa mới bộ môn toán, Trưởng khoa Toán – Tin trường ĐH Sư phạm Hà Nội, đã mở đầu buổi tập huấn ở THCS Nguyễn Tri Phương bằng một “sơ đồ ngược” đầy ấn tượng.

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Đỗ Đức Thái, Tổng chủ biên Chương trình sách giáo khoa mới bộ môn toán, Trưởng khoa Toán – Tin trường ĐH Sư phạm Hà Nội, đã mở đầu buổi tập huấn ở THCS Nguyễn Tri Phương bằng một “sơ đồ ngược” đầy ấn tượng:

Bối cảnh lịch sử -> Nhu cầu phát triển đất nước -> Nhu cầu phát triển nguồn nhân lực -> Mục tiêu giáo dục phổ thông -> Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực -> Nội dung dạy học -> Phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá.

Vậy là, đi đến đích cuối cùng con đường để phát triển đất nước từ những bối cảnh lịch sử cụ thể, chúng ta sẽ thấy vai trò quyết định của khối óc và bàn tay người thầy. Thầy có giỏi, thầy có chủ động và tâm huyết với mục tiêu giáo dục – thì giáo dục mới có thể hoàn thành sứ mệnh của mình, vì con người nói chung, vì sự phát triển của thế hệ trẻ, vì đất nước hay vì bất cứ một điều gì khác.

Chính vì vậy, BGH nhà trường luôn trăn trở với nhiệm vụ đào tạo đội ngũ để có thể có trong tay nguồn nội lực tốt nhất cho sự phát triển nhanh, mạnh, bền vững của nhà trường.

LÀM THẦY KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ NGỪNG HỌC. Cảm ơn những chia sẻ mạch lạc, hóm hỉnh của thầy Đỗ Đức Thái về bản chất của CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC mới – với những MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP căn cốt, giúp HĐSP nhà trường đã bước đầu thấu hiểu nhiệm vụ mới khó khăn nhưng chắc chắn  phải  có của mình.

CHỈ KHI NGƯỜI THẦY THỰC SỰ ĐƯỢC HỌC ĐỂ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, THÌ MỚI TẠO NỘI LỰC ĐỂ THỰC HIỆN THÀNH CÔNG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC, MỚI ĐÁP ỨNG ĐƯỢC NHỮNG ĐÒI HỎI CỦA THỰC TIỄN.

Nguồn tin: BBT thông tin trường THCS Nguyễn Tri Phương và cô giáo Phạm Thị Hương Giang .

Nguồn ảnh: thầy giáo Dương Mạnh Hải.