Ngày 17/3/2020, Sở GD&ĐT Hà Nội đã gửi công thư tới các nhà trường trên địa bàn TP Hà Nội về việc phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Dạy học trên truyền hình.

Theo đó, các bài dạy trên truyền hình là các bài học mới, tiếp nối chương trình dạy và học trong chương trình lớp 4,5 cấp Tiểu học, lớp 6,7,8,9 cấp Trung học cơ sở và lớp 10,11,12  cấp Trung học phổ thông năm học 2019 - 2020.

- Đối với lớp 4,5 gồm các môn Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh;

- Đối với lớp 6,7,8, 9 gồm các môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh;

- Đối với lớp 10,11 gồm các môn Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh;

- Đối với lớp 12 gồm các môn Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân và Tiếng Anh.

Lịch phát sóng Chương trình dạy học trên truyền hình, phát trên Kênh 1, Kênh 2 - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Cụ thể cho cấp THCS như sau:

* LỚP 9: PHÁT TRÊN KÊNH 1 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI (từ 16/3 đến 21/3/2020)

LỚP

GIỜ PHÁT SÓNG

THỨ/MÔN HỌC

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

9

9h15

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

* LỚP 6,7,8: PHÁT TRÊN KÊNH 2 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI (từ 19/3 đến 21/3/2020)

LỚP

GIỜ PHÁT SÓNG

THỨ/MÔN HỌC

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

6

8h30

 

 

 

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

7

9h15

 

 

 

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

8

10h00

 

 

 

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

 

* TUẦN TỪ 23/3 ĐẾN 28/3/2020 CHO CÁC KHỐI 6,7,8,9:

LỚP

GIỜ PHÁT SÓNG

THỨ/MÔN HỌC

 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

KÊNH PHÁT

6

8h30

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

KÊNH 2 - ĐÀI TH HÀ NỘI

7

9h15

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

8

10h00

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

9

9h15

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

KÊNH 1

 

Nguồn tin: BBT thông tin trường THCS Nguyễn Tri Phương.