Chiều 29/10, UBND TP Hà Nội ban hành Hướng dẫn liên ngành về việc chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường học tập khi đủ điều kiện an toàn chống dịch tại các cơ sở giáo dục.