Sáng ngày 26/2/2020 trường THCS Nguyễn Tri Phương  đã tổ chức tập huấn ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học trực tuyến cho cán bộ, giáo viên nhà trường.Sáng ngày 26/2/2020 trường THCS Nguyễn Tri Phương  đã tổ chức tập huấn ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học trực tuyến cho cán bộ, giáo viên nhà trường.

Đây là chương trình hỗ trợ của công ty MICROSOFT EDUCATION Việt Nam dành cho các thầy cô giáo trường THCS Nguyễn Tri Phương nhằm giúp các thầy cô giáo triển khai việc ứng dụng CNTT trong việc dạy học trực tuyến giữa giáo viên và học sinh, triển khai các cuộc hội thảo, trao đổi, họp giữa các nhóm trên nền tảng của CNTT.

Dịch Covid 19 thực sự đã tác động rất mạnh mẽ đến Việt Nam, gây đảo lộn mọi mặt của đời sống. Nhưng nhìn ở một khía cạnh khác, nó lại chính là phép thử để mỗi thầy cô giáo có những chuyển mình tích cực về quan niệm, phương pháp dạy học. Không ít thầy cô đã thay đổi nhận thức và bắt đầu ứng dụng CNTT vào dạy học để làm tăng hiệu quả công việc và tính sáng tạo trong việc thiết kế nội dung học tập cho học sinh.

Một số hình ảnh buổi tập huấn ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học trực tuyến

 

Nguồn tin: BBT thông tin trường THCS Nguyễn Tri Phương

Nguồn ảnh: Cô giáo Kiều Minh