Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, Điểm chờ dành cho người nhà Thí sinh (ngày thi 12/6 - 14/6/2021)

Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, Điểm chờ dành cho người nhà Thí sinh (ngày thi 12/6 - 14/6/2021)

Zalo

Nguồn: Ban truyền thông trường THCS Nguyễn Tri Phương