STEM là viết tắt của các từ Science (khoa học), Technology (công nghệ), Engineering (kỹ thuật) và Math (toán học). Giáo dục STEM về bản chất được hiểu là trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Các kiến thức và kỹ năng này (gọi là kỹ năng STEM) phải được tích hợp, lồng ghép và bổ trợ cho nhau giúp học sinh không chỉ hiểu biết về nguyên lý mà còn có thể áp dụng để thực hành và tạo ra được những sản phẩm trong cuộc sống hằng ngày. Cuộc thi cũng đã mang đến những trải nghiệm thú vị và góp phần khích lệ tinh thần ham học hỏi, tính sáng tạo, cũng như tăng cường sự tự tin cho các con học sinh.

     Kết quả cuộc thi SÁNG TẠO ROBOT với chủ đề "GIÁNG SINH GÕ CỬA" của học sinh trường THCS Nguyễn Tri Phương.

- Giải Nhất: Nguyễn Tuấn Anh & Lê Anh Trung - SBD 241 - Lớp 6A3 - CLB Stem Robot Trường THCS Nguyễn Tri Phương.

- Giải Khuyến khích: Bùi Hương Liên & Nguyễn Diệu Nga - Lớp 6A2 - CLB Stem Robot Trường THCS Nguyễn Tri Phương.

- Giải bình chọn của khán giả (học bổng 30% tiếng Anh của Học viện Anh ngữ quốc tế E-Plus):
+ Nguyễn Tuấn Anh & Lê Anh Trung - Lớp 6A3 - CLB Stem Robot Trường THCS Nguyễn Tri Phương.

+ Bùi Hương Liên & Nguyễn Diệu Nga - Lớp 6A2 - CLB Stem Robot Trường THCS Nguyễn Tri Phương. 

Nguồn tin: BBT và cô giáo Nguyễn Thu Phương