Hướng dẫn phúc khảo bài thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023

Ngày 8/7/2022, Sở GD và ĐT thành phố Hà Nội đã ra công văn hướng dẫn phúc khảo bài thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023

Nguồn tin: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội