1. Kết quả thi HSG cấp Quận môn Tin học:

- Chúc mừng con Lê Anh Hiếu - 8A6 đạt giải BA.

2. Kết quả cuộc thi IOE khối 7 cấp Quận:

- Chúc mừng con Phạm Năng An - 7A1 đạt giải NHÌ; 

- Chúc mừng con Thái Duy Hoàng Minh - 7A1 đạt giải BA; 

- Chúc mừng con Nguyễn Ngọc Thủy Tiên - 7A1 đạt giải KHUYẾN KHÍCH; 

3. Kết quả cuộc thi IOE khối 8 cấp Quận:

- Chúc mừng con Dương Hoàng An - 8A3 đạt giải BA; 

- Chúc mừng con Trần Trung Hiếu - 8A6 đạt giải  KHUYẾN KHÍCH; 

 

 

Nguồn tin: Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội.