Trò tích cực tỏa sáng truyền thống văn hóa đất Thăng LongThầy mẫu mực kết tinh phong cách thanh lịch người Hà Nội

KẾT QUẢ THI HSG CẤP QUẬN MÔN TIN HỌC VÀ CÁC GIẢI IOE NĂM HỌC 2016-2017

1. Kết quả thi HSG cấp Quận môn Tin học:

- Chúc mừng con Lê Anh Hiếu - 8A6 đạt giải BA.

2. Kết quả cuộc thi IOE khối 7 cấp Quận:

- Chúc mừng con Phạm Năng An - 7A1 đạt giải NHÌ; 

- Chúc mừng con Thái Duy Hoàng Minh - 7A1 đạt giải BA; 

- Chúc mừng con Nguyễn Ngọc Thủy Tiên - 7A1 đạt giải KHUYẾN KHÍCH; 

3. Kết quả cuộc thi IOE khối 8 cấp Quận:

- Chúc mừng con Dương Hoàng An - 8A3 đạt giải BA; 

- Chúc mừng con Trần Trung Hiếu - 8A6 đạt giải  KHUYẾN KHÍCH; 

 

 

Nguồn tin: Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội.