Trò tích cực tỏa sáng truyền thống văn hóa đất Thăng LongThầy mẫu mực kết tinh phong cách thanh lịch người Hà Nội

KẾT QUẢ THI NGHỀ VÀ CUỘC THI GIẢI TOÁN, VẬT LÍ TRÊN MẠNG INTERNET NĂM HỌC 2016-2017

1. KẾT QUẢ THI NGHỀ PHỔ THÔNG KHỐI 9:

2. KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG INTERNET CẤP QUẬN MÔN TOÁN - TIẾNG VIỆT:

 

Họ và tên Ngày sinh   Lớp Kết quả thi Giải
Ngày Tháng Năm Khối Điểm Thời gian
Đặng Minh Ngọc 13 1 2005 6 6A3 270 1132 KK
Nguyễn Gia Bảo 20 7 2004 7 7A1   2331 NHÌ
Vu Trung Hai 24 7 2004 7 7A1   2365 NHÌ
Bùi Đào Quang Minh 7 10 2004 7 7A1   1603 BA
Phạm Văn Bách 28 4 2004 7 7A1   2064 KK
Đào Việt Long 18 10 2004 7 7A1   2142 KK
Dương Quốc Khánh 10 2 2004 7 7A1   2169 KK
Phạm Năng An 4 12 2004 7 7A1   2299 KK

3.  KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG INTERNET CẤP QUẬN MÔN TOÁN - TIẾNG ANH:

Họ và tên Ngày sinh   Lớp Kết quả thi Giải
Ngày Tháng Năm Khối Điểm Thời gian Số lần thi
Nguyễn Đình Khoa 15 6 2003 8 8A6 240 2690 1 BA
Trần Huy Anh 22 10 2003 8 8A6 195 2442 1 KK
Ngô Trần Hoàng Quân 30 8 2003 8 8A6 185 3133 1 KK
Vũ Vân Linh 14 11 2003 8 8A6 180 2969 1 KK
Nguyễn Gia Bảo 20 7 2004 7 7A1 290 2733 1 NHẤT
Phạm Năng An 4 12 2004 7 7A1 280 2127 1 NHẤT
Trịnh Duy Tùng 15 7 2004 7 7A1 260 2078 1 NHÌ
Phạm Kim Ngọc 29 11 2004 7 7A1 260 3098 1 BA
Dương Quốc Khánh 10 2 2004 7 7A1 250 2653 1 KK
Trần Hữu Đại 10 9 2004 7 7A1 250 2920 1 KK

4.  KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG INTERNET CẤP QUẬN MÔN VẬT LÍ:

 

Họ và tên Ngày sinh   Lớp Kết quả thi Giải
Ngày Tháng Năm Khối Điểm Thời gian Số lần thi
Lê Anh Hiếu 3 11 2003 8 8A6 280 2197 2 KK
Thái Duy Hoàng Minh 15 4 2004 7 7A1 300 1151 2 NHẤT
Nguyễn Phương Minh 16 6 2004 7 7A1 300 1776 1 NHÌ
Phạm Năng An 4 12 2004 7 7A1 290 758 1 NHÌ
Trần Lê Thùy Linh 13 12 2004 7 7A1 280 1241 1 KK
Vũ Tuấn Minh 16 1 2005 6 6A3 280 1581 1 BA
Đặng Minh Ngọc 13 1 2005 6 6A3 280 2235 1 KK
Nguyễn Hiền Mai 24 6 2005 6 6A4 270 1013 1 KK
Hoàng Trung Anh 15 11 2005 6 6A3 270 3211 3 KK

Nguồn tin: BBT thông tin trường THCS Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội.