PHÒNG GD&ĐT QUẬN BA ĐÌNH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018 – 2019

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp9

I

Điều kiện tuyển sinh

  • Tiếp nhận toàn bộ học sinh có hộ khẩu, KT1, KT2, KT3 tại địa bàn 2 Phường Quán Thánh, Điện Biên. Học sinh đã tốt nghiệp Tiểu học, đủ tuổi theo qui định của Bộ GD&ĐT.

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện.

  • Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình;

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

- Nhà trường tổ chức giảng dạy và giáo dục học sinh theo qui định của Bộ GD&ĐT.

- Tổ chức họp CMHS định kì 2 lần trong năm học, thông qua kế hoạch, mục tiêu, xây dựng quy chế phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh trong việc giáo dục học sinh.
- Kết hợp chặt chẽ 3 môi trường giáo dục (nhà trường, gia đình, xã hội). Nhà trường phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với gia đình và địa phương để giáo dục học sinh theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục do Bộ GD&ĐT ban hành. Đảm bảo thông tin hai chiều giữa nhà trường và gia đình.
- Gia đình quản lý việc học và làm bài ở nhà của học sinh; thường xuyên kết hợp chặt chẽ với nhà trường.
- Học sinh chuẩn bị và làm bài đầy đủ, chủ động tích cực trong học tập
.

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

  • Giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh gắn với hỗ trợ học tập cho học sinh; Tổ chức tham quan dã ngoại, các hoạt động ngoại khóa…

V

Kết quả năng lực,phẩm chất học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

- Lên lớp đạt trên 98%.

- Không có học sinh xếp loại yếu, kém về hạnh kiểm.

- Tốt nghiệp THCS: 100%.

- 100% học sinh đạt yêu cầu về rèn luyện thân thể.

 

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

  • Học sinh khối 9 được vào lớp 10 các trường công lập đạt trên 70%. Tuyên truyền vận động số học sinh còn lại theo học tại các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN trên địa bàn quận Ba Đình.

 

 

Ba Đình, ngày 31 tháng 8 năm 2018

Thủ trưởng đơn vị
( Đã ký và đóng dấu)

Phạm Thị Hương Giang