Đâu là những giải pháp hiệu quả của một nhà trường để chủ động, linh hoạt các kịch bản quản lý và dạy học, thích ứng với dịch bệnh Covid, mang lại những tiết học tốt nhất cho học sinh. Truyền hình HTV đã có buổi ghi hình phản ánh minh chứng tại trường THCS Nguyễn Tri Phương(quận Ba Đình)

Đâu là những giải pháp hiệu quả của một nhà trường để chủ động, linh hoạt các kịch bản quản lý và dạy học, thích ứng với dịch bệnh Covid, mang lại những tiết học tốt nhất cho học sinh. Truyền hình HTV đã có buổi ghi hình phản ánh minh chứng tại trường THCS Nguyễn Tri Phương(quận Ba Đình)

Trong báo cáo gửi Phòng giáo dục quận Ba Đình, BGH đã khẳng định:

1.  THCS Nguyễn Tri Phương đã chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học trực tuyến ngay sau tuần đầu tiên của năm học. Cụ thể: Ngày 10/9/2021, BGH đã họp liên tịch thống nhất áp dụng từ ngày 13/9/2021 chọn một số môn học dạy học trực tuyến; một số còn lại là Thể dục, Nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ, Tin GV gửi video, clip, trình chiếu trên Classroom hướng dẫn học sinh tự đọc, tự nghiên cứu và hoàn thành yêu cầu nội dung phản hồi sau bài học.

2.  Chỉ đạo các giáo viên nhà trường thực hiện:

- Tinh giản tối đa nội dung dạy học theo quy định của các cấp;

- Không tạo sức ép, sự căng thẳng lên HS và PHHS;

- Không giao bài tập quá nhiều, thời gian nộp bài quá gấp và không phù hợp tâm sinh lý HS;

- Tìm hiểu và áp dụng các phần mềm dạy học trực tuyến phù hợp, hiệu quả, gây hứng thú cho HS trong quá trình học cũng như kiểm tra, đánh giá. Cũng nhờ đó, HS của trường giảm thiểu thời gian tiếp xúc mắt với thiết bị điện tử, rèn khả năng tự học vô cùng cần thiết. Đến khi có văn bản hướng dẫn điều chỉnh kế hoạch dạy học của BGD sau 3 tuần học thì trường Nguyễn Tri Phương đã vận hành hiệu quả trường học trực tuyến rồi.

3. BGH thường xuyên dự giờ, nhắc nhở động viên giáo viên và HS trong quá trình dạy học trực tuyến. Các tiết dự giờ đều được đánh giá tích cực.

4. Vận hành có hiệu quả mô hình trường học trực tuyến như tổ chức lớp học trực tuyến, giao và chấm trả bài, họp trực tuyến, xây dựng kho học liệu trực tuyến, quản lý sổ sách trực tuyến như sổ ghi đầu bài, sổ báo giảng.

5. Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn của PGD và ứng dụng ngay trong quá trình dạy học trực tuyến. Chủ động các buổi sinh hoạt chuyên môn và tập huấn của các chuyên gia đầu ngành để đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018.

6.Tổ chức thống nhất các hoạt động giáo dục đạo đức, hoạt động sinh hoạt lớp để tăng cường kỹ năng sống cho HS: kỹ năng học trực tuyến, văn hoá ứng xử trên không gian mạng,...

Đẩy mạnh truyền thông để nhà trường, gia đình, xã hội có sự đồng cảm, đồng thuận cùng vượt qua mọi khó khăn. Có mặt trong bản tin của Đài HTV là 1 minh chứng cho sự ghi nhận cách làm linh hoạt, chủ động của nhà trường theo đúng tinh thần chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, để việc dạy học trực tuyến không còn là giải pháp tình thế, mà là sự vận hành thích ứng với xu thế lúc này!

Nguồn tin: Ban truyền thông trường THCS Nguyễn Tri Phương