Ngày 26/5/2021 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 779/QĐ-TTg thành lập Quỹ vắc - xin phòng phòng Covid-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vắc - xin của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc - xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc - xin phòng Covid-19 cho người dân. 

Nhà trường và Công đoàn phát động ủng hộ Quỹ vắc - xin phòng phòng Covid-19 Việt Nam.
Ngày 26/5/2021 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 779/QĐ-TTg thành lập Quỹ vắc - xin phòng phòng Covid-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vắc - xin của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc - xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc - xin phòng Covid-19 cho người dân.
Nhà trường và Công Đoàn kêu gọi toàn thể các đồng chí CB – GV – NV nhà trường TỰ NGUYỆN ỦNG HỘ tối thiểu 01 liều vắc – xin cho mình, cho người thân hoặc những người yếu thế trên đất nước Việt Nam ( 01 liều vắc – xin có giá 140.000 đồng). Sau khi tổng hợp, nhà trường sẽ chuyển toàn bộ số tiền ủng hộ đến Quỹ do Bộ Tài chính quản lý theo tài khoản đã công khai trong quyết định.
Trân trọng!

Nguồn: Ban truyền thông trường THCS Nguyễn Tri Phương