Trường THCS Nguyễn Tri Phương  THÔNG BÁO việc học quy chế thi và các vấn đề phục vụ kỳ thi vào THPT.

1. Thời gian: 8h-9h ngày 11/6/2021
2. Hình thức: trực tuyến (mật khẩu: GVCN sẽ cung cấp)
3. Nội dung: phổ biến Quy chế thi và hướng dẫn dự thi vào THPT theo quy định), hướng dẫn 1 số vấn đề để các con đáp ứng tốt nhất, đúng quy định của công tác phòng chống dịch khi tham gia thi.
4. Trang phục nghiêm chỉnh: đồng phục xanh HS, PHHS trang phục lịch sự(nếu dự)
5. Các lớp nộp biên bản họp và báo cáo bằng hình ảnh để gửi BGH.

Nguồn tin: BGH trường THCS Nguyễn Tri Phương.