Trò tích cực tỏa sáng truyền thống văn hóa đất Thăng LongThầy mẫu mực kết tinh phong cách thanh lịch người Hà Nội
THÔNG TIN TỪ PHÒNG GD&ĐT BA ĐÌNH: THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG GD&ĐT TẠI CUỘC HỌP BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

THÔNG TIN TỪ PHÒNG GD&ĐT BA ĐÌNH: THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG GD&ĐT TẠI CUỘC HỌP BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Ngày 14/4/2020, tại trụ sở cơ quan Bô GD&ĐT, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ đã tổ chức họp trực tuyến thường kỳ (tuần 16). Sau khi nghe báo cáo kết quả triển khai Kết luận của Bộ trưởng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 7/4/2020, phát ...
Mái trường nơi hội tụ
Bản đồ
Thư viện tài liệu