Căn cứ vào công văn hướng dẫn số 942/SGDĐT-QLT ngày 12/04/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022Thực hiện kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 31/5/2022 của UBND quận Ba Đình về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023 trên địa bàn quận Ba ĐìnhCăn cứ kết quả điều tra số học sinh trên địa bàn phường Quán Thánh và phường Điện Biên; Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường và chỉ tiêu được giao năm học 2022-2023, trường THCS Nguyễn Tri Phương xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023 như sau:

Xem file chi tiết tại đây: 2022.22.6.C2NTP. TB Tuyển sinh vào lớp 6 NH 22-23.pdf 

 

 

Nguồn tin: BAN TUYỂN SINH