"NGƯỜI LÀM QUAN NHƯ CÂY CỔ THỤ, ĐỂ DÂN DỰA VÀO KHI NẮNG, KHI MƯA". Tổng đốc Nguyễn Tri Phương đã trọn đời sống theo phương châm ấy của mình, giữ lòng son với nước, với dân. Và trong suốt 6 năm qua, từ ngày khai mở đầy gian khó, đội ngũ những người thầy của ngôi trường Xanh bên thành Cửa Bắc vẫn theo gương tiền nhân mà xứng với Người.

Hôm nay, 30/10/2020, UBND quận Ba Đình đã trang trọng tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ. Đồng chí Tạ Nam Chiến, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ Tịch UBND Quận đã trao các Quyết định bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ và phát biểu giao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ tham dự.

Có thể là hình ảnh về Giang Châu

CHÚC MỪNG

ĐỒNG CHÍ TRƯƠNG CHÂU GIANG, GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG, ĐƯỢC BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS BA ĐÌNH!

Không có mô tả ảnh.

Chuyển công tác để đến một ngôi trường mới với vị trí, chức trách, nhiệm vụ mới, chúc cô giáo Trương Châu Giang có thật nhiều sức khoẻ, bản lĩnh để tiếp tục cống hiến và tiếp tục những bước đi vững chắc trên con đường sự nghiệp phía trước, xứng đáng là một cán bộ cốt cán trưởng thành từ mái trường Xanh mang tên danh tướng Nguyễn Tri Phương!

Có thể là hình ảnh về 23 người, trong đó có Phạm Thanh Tân, Hoàng Ngân Nghiêm, Huyen Ngo, Giang Văn và Giang Châu

Tác giả: Giang Văn