* Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tháng trọng điểm về công tác trí dục; thi đua lập thành tích chào mừng ngày 30-4 và 1-5.

2. Đón các đoàn kiểm tra các cấp: Kiểm tra thi đua cuối năm; kiểm tra công tác PCMT và kiểm tra chuyên môn.

3. Tập trung thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ, hoàn thành các chỉ tiêu năm học; rà soát lại việc thực hiện chương trình các bộ môn.

4. Tổ chức ôn tập và kiểm tra HKII. Môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh thi theo đề chung của Quận (theo kế hoạch). Các môn còn lại theo lịch của nhà trường.

5. Nộp đăng ký tuyển sinh năm học 2017-2018, SKKN loại A cấp trường về phòng Giáo dục.

6. Hoàn thiện và kiểm tra chéo hồ sơ học sinh lớp 9.

7. Tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo giai đoạn 2007-2017cấp trường, quận.  

8. Triển khai hoạt động Giáo dục giới tính ở tất cả các lớp.

*Lịch cụ thể:

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung

Hai

3/4

 

-     Nộp đề cương ôn tập HK2 cho TT, BGH.

-     Kiểm tra công tác tài chính ( BGH, KT)

Sáu

07/4

14h00

-     Họp giao ban CBQL cấp Tiểu học, THCS tại trường TH Thành Công A  (BGH).

CN

09/4

7h30

-     Thi tin học trẻ cấp quận tại THCS Nguyễn Công Trứ. (Nguyễn Phương Lan PT)

Năm

13/4

Tiết 2

 9h10

-     Thi HK2 GDCD.

-     Họp HĐSP tháng 4. Tổng kết 10 năm cuộc vận động…; Chuẩn bị đón đoàn kiểm tra thi đua cuối năm; Thi HK2…

Sáu

14/4

8h00

 

Tiết 2

 

-     Hội nghị Tổng kết 10 năm cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng…” ( BGH, CTCĐ và 5 đ.c giáo viên theo giấy mời)

-     Thi HK2 Công nghệ.

-     Nộp đăng ký tuyển sinh năm học 2017-2018 lên PGD

Bẩy

15/4

Tiết 2

-     Thi HK2 Hóa 8, 9.

Hai

17/4

8-10h

10h30-11h15

-     Thi HK2 Văn 9

-     Thi HK2 Tiếng Anh 9

Ba

18/4

8-10h

-     Thi HK2 Toán 9

19/4

8-9h30

10-10h45

13h30-15h

15h30-16h15

14h00

-     Thi HK2 Văn 8

-     Thi HK2 Tiếng Anh 8

-     Thi HK2 Văn 6

-     Thi HK2 Tiếng Anh 6

-     KIỂM TRA THI ĐUA NĂM HỌC 2016-2017 ( BGH, CTCĐ, TKHĐ, TTCM, TBTT, KTCN, Đoàn đội, …)

Năm

20/4

13h30-15h

15h30-16h15

-     Thi HK2 Văn 7

-     Thi HK2 Tiếng Anh 7

Sáu

21/4

8-9h30

13h30-15h

15h30-17h

-     Thi HK2 Toán 8

-     Thi HK2 Toán 6

-     Thi HK2 Toán 7

Hai

24/4

Tiết 3

-     Thi HK2 Sinh vật

Ba

25/4

Tiết 2

-     Thi HK2 Địa lí

26/4

Tiết 2

-     Thi HK2 Vật lí

Năm

27/4

Tiết 2

-     Thi HK2 Lịch sử

CN

30/4

 

-     Nghỉ

Hai

1/5

 

-     Nghỉ

Từ 02/5 đến 10/5/2017

Nộp SKNN loại A cấp trường lên PGD


Nguồn tin: Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội.