LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2017

* Nhiệm vụ trọng tâm:

1.   Tổ chức tốt các ngày Lễ kỷ niệm trong tháng tháng: Ngày 1/5,7/5,15/5,19/5,1/6.

2.   Tiếp tục thực hiện chương trình theo Kế hoạch năm học; Các lớp tiếp tục học Giáo dục giới tính theo lịch riêng.

3.   HS khối 6,7,8 tham gia hoạt động trải nghiệm tại Bảo tàng HCM ( có kế hoạch riêng). Khối 9 tiếp tục ôn tập thi 10 THPT.

4.   Hoàn thiện hồ sơ và thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp THCS theo công văn hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội năm học 2016-2017 (Tuyệt đối không để sai sót).

5.   Hoàn thành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6; triển khai thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2017-2018.

6.   HS các lớp thu Kế hoạch nhỏ từ 8/5 đến hết 13/5/2017. (BPT);

7.   Bình xét thi đua tập thể tổ, giáo viên, tập thể lớp cả năm. Nộp các hồ sơ xét duyệt thi đua và SKKN cấp Quận. Hoàn thành các loại hồ sơ, sổ sách của năm học.

8.   Tổ chức họp phụ huynh học sinh cuối năm; Tổ chức Bế giảng năm học cho học sinh và trong HĐSP. Thông qua kế hoạch hoạt động hè 2017 và bàn giao hs về địa phương.

9.   Hoàn thành các loại hồ sơ thi đua năm học 2016-2017.

10.  Nộp các báo cáo tổng kết năm học về Phòng Giáo dục.

 

*Lịch cụ thể:

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung

Hai, Ba

1/5, 2/5

 

-     Nghỉ lễ theo quy định.

3/5

 

-     Học theo TKB số 3; Các bộ phận nộp ảnh kỉ yếu cho BBT.

Năm

4/5

Sáng

Chiều

-     Chụp ảnh bổ sung làm kỉ yếu năm học ( lớp, GVCN, GV, NV, hs đạt các giải VH, VN, TDTT… từ cấp quận trở lên)

-     Nộp SKKN, Tờ trình, QĐ thành lập HĐ xét TN THCS lên PGD ( đ.c Tùng, VP)

Sáu, Bẩy

5/5

6/5

 

-     Các lớp hoàn thành ủng hộ SGK cũ cho Thư viện trường.( đ.c Thủy TV)

Hai

8/5

 

-     GVBM hoàn thành điểm tổng kết trên hệ thống;

10/5

 

-     BGH duyệt điểm tổng kết với GVCN các lớp. Sáng : Khối 6,8;

Chiều : khối 7,9.

Sáu

12/5

8h00

- Kiểm tra chéo hồ sơ lớp 9 về việc tính điểm THCS và điểm cộng (Biên bản tổng hợp sau kiểm tra các Trưởng đoàn nộp về  PGD - Đ/c Phượng nhận).

- Nộp phiếu đăng ký dự tuyển của HS về PGD (Đ/c Phượng nhận).

Năm

18/5

8h00

Các trường TH,THCS nộp hồ sơ thi đua năm học 2016-2017 (Đ/c Yến nhận).

Hai

15/5

Sáng

Chiều

-     BGH họp với GVCN, BPT triển khai các công việc cuối năm học. Sáng Tiết 1; Chiều tiết 4 tại phòng HT. ( VP chuẩn bị các biên bản: bàn giao CSVC, nội dung họp PHHS).

-     BBT kỉ yếu tiếp tục hoàn thiện, chuyển bản in cho nhà xuất bản Hà Nội.

Ba

16/5

Sáng

Chiều

-     HS khối 6,8 học trải nghiệm tại Hoàng thành TL. ( chiều nghỉ)

-     HS khối 7 học bình thường theo TKB.

17/5

Sáng

-     HS khối 7 học trải nghiệm tại Hoàng thành TL. ( chiều nghỉ); Khối 6,8,9 học bình thường theo TKB.

Năm

18/5

 

-     Tổng duyệt ĐH TDTT trường  

-     Nộp hồ sơ thi đua năm học 2016-2017 lên PGD (Đ/c Yến nhận).

Sáu

19/5

 

-     Đại hội TDTT trường.

Bẩy

Hai

20/5, 22/5

 

-     HS khối 9 học bình thường; Khối 6,7,8 nghỉ, GV hoàn thành điểm, các loại hồ sơ; Dự kiến PCCM năm học 2017-2018.

Chủ nhật

21/5

Sáng

Chiều

-     8h30: Họp PHHS khối 6,8 tại phòng học lớp

-     15h00: Họp PHHS khối 7,9.

Năm

25/5

 

-       Nộp kết quả điểm THCS (Đ/c Thoa nhận).

Ba

23/5

Sáng

Chiều

-     7h30: Bế giảng năm học tại sân trường; 8h30 tại lớp ( Khối 8,9)

-     15h00: Bế giảng năm học tại lớp; 16h30 tại sân trường ( Khối 6,7)

24/5

Chiều

-     16h00: Bế giảng trong HĐSP, chia tay hs khối 9.

Năm

25/5

Sáng

-     Các bộ phận niêm phong, bàn giao CSVC và hoàn thiện hồ sơ năm học.

Hai

29/5

9h00

-     Nộp báo cáo tổng kết năm học (Đ/c Yến nhận); báo cáo EMIS (Đ/c Phượng nhận); nộp phiếu đánh giá chuẩn HT, PHT; kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV; kết quả đánh giá cán bộ công chức (Đ/c  Từng nhận).

 * Lưu ý: Các lịch có thể thay đổi, sẽ có thông báo cụ thể trên bảng Lịch công tác tại phòng Hội đồng.

 

 

BAN GIÁM HIỆU