*Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Học tập , bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị ...do Sở, Quận, Trường tổ chức.

2. Tổ chức lễ đón học sinh khối 6

3. Phối hợp với TT Tràng An ôn tập văn hóa hè cho hs khối 7,8,9.

4. Hoàn thiện các CSVC để chuẩn bị cho năm học mới.

* Tổ chuyên môn

5. Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, nhân viên, giáo viên học kỳ I.

6.Phân công nhiệm vụ về thi lại (ra đề, chấm thi ...)

7.Kiểm kê trang  thiết bị làm việc, dạy học của tổ, đề xuất mua sắm bổ sung các trang thiết bị còn thiếu. Sắp xếp lại phòng chức năng gọn gàng, khoa học .

* Công tác chủ nhiệm

8. GVCN phối hợp với ban CVSVC của trường  chuẩn bị cơ sở vật chất cho phòng học.  ( Trong phòng học không kê tủ để đồ của hs, không dán giấy lên bảng, tường )

9. GVCN nộp danh sách thi lại cho văn phòng.

10.GVCN 7,8,9 cho học sinh đăng ký mua đồng phục và thu tiền mua đồng phục.

 * Lịch cụ thể:

Thứ

Ngày

Thời gian

Công việc

Người thực hiện

Ba

1/8

7h30

-Tập trung học sinh học hè khối 6

- GV dạy hè khối 6 bắt đầu dạy tại trường.

BGH + GV dạy hè.

 

BGH làm việc với các TTCM

BGH +TTCM

14h

Hiệu trưởng họp tại UB Quận về việc chuẩn bị CSVC cho năm học mới

HT

2/8

14h -15h

Họp HĐSP đầu năm học.

Toàn thể CB, GV, NV nhà trường.

 

 

15h15-16h30

-Họp các Tổ chuyên môn .

-BGH họp với tổ BV, văn phòng, y tế, thư viện, giám thị  tại phòng HT

Năm

3/8

 

Nộp danh sách học sinh thi lại cho vp

GVCN

 

Các tổ CM  sắp xếp phòng chức năng

TTCM phân công GV của tổ

Sáu

4/8

 

 Nộp đề thi lại cho đ/c PHT

Các TTCM

 

 

 

 Nộp đề xuất mua bổ sung các trang thiết bị cho năm học mới.

Hai

7/8

 

Công bố danh sách hs thi lại toàn trường, phân công gv trông thi lại.

BGH + VP

Ba

8/8

 

Hoàn thành xong việc sắp xếp phòng thiết bị và các phòng chức năng.

Các tổ CM

Năm

10/8

14h30

Họp khối chủ nhiệm

BGH, GVCN, TGT

 

 

 

Hạn cuối nộp danh sách hs đăng ký mua đồng phục của khối 7,8,9

GVCN

Sáu

11/8

8h

Thi lại khối 7,8,9

BGH, VP, GV trông thi, chấm thi

14h

Chấm thi lại

Bảy

12/8

8h

Lễ đón học sinh khối 6

BGH, GVCN khối 6, Chi đoàn GV

 

Thông báo TKB số 1

 

Hai

14/8

 

Toàn trường thực hiện thời khóa biểu số 1

 

Nguồn tin: Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội.