Hướng dẫn tạo game "Mảnh ghép số học" bằng phần mềm powerpoint

Phần mềm PowerPoint rất quen thuộc với chúng ta, phần mềm cũng dễ dàng giúp các Thầy/Cô tạo được rất nhiều các game học tập 

Video này hướng dẫn các Thầy/Cô cách tạo game mảnh ghép giúp trẻ vui học toán

Thầy/Cô có thể ứng dụng game mảnh ghép này để tạo ra các game với các yêu cầu đề bài khác nhau; video hướng dẫn cách tạo trò chơi ghép tranh: https://youtu.be/sBXzOuI0c5I Nếu chưa biết cách tạo các mảnh ghép, các Thầy/Cô có thể xem thêm video hướng dẫn cách tạo trò chơi ghép tranh dưới đây: https://youtu.be/Qr3Jv1GvXcM 

Nguồn tin: Ban truyền thông