Sử dụng Google Tìm kiếm, ứng dụng Google và tính năng Khám phá bằng tài khoản công việc hoặc tài khoản trường học

Yêu cầu quản trị viên bật các chế độ cài đặt

Để sử dụng đầy đủ tính năng của Google Tìm kiếm và ứng dụng Google bằng tài khoản công việc hoặc tài khoản trường học, hãy yêu cầu quản trị viên bật cho bạn tất cả các chế độ cài đặt dưới đây.

  1. Tìm kiếm và Trợ lý
    Để sử dụng Tài khoản Google của bạn trong Google Tìm kiếm và trong ứng dụng Google, bạn cần bật dịch vụ "Tìm kiếm và Trợ lý". Sau đó, bạn có thể sử dụng Tài khoản Google để tùy chỉnh trải nghiệm của mình trên Tìm kiếm.
  2. Hoạt động trên web và ứng dụng
    Để sử dụng một số dịch vụ trong Google Tìm kiếm và trong ứng dụng Google, bạn cần bật chế độ "Hoạt động trên web và ứng dụng". Sau đó, những nội dung bạn tìm kiếm, những trang web bạn truy cập và các hoạt động khác sẽ được lưu trong Tài khoản Google của bạn.

Tìm hiểu cách sử dụng Google Tìm kiếm, ứng dụng Google và tính năng Khám phá

Nguồn tin: support.google.com