Hướng dẫn tổ chức khảo thí trực tuyến môn Tiếng Anh toàn thành phố cho học sinh lớp 6 đến lớp 8 năm học 2020-2021

 Hướng dẫn tổ chức khảo thí trực tuyến môn Tiếng Anh toàn thành phố cho học sinh lớp 6 đến lớp 8 năm học 2020-2021 

1. Thời gian làm bài khảo thí môn Tiếng Anh: ngày 14/5/2021 (thứ Sáu) - Lớp 6, 7, 8: Từ 20h00 đến 21h00.

2.Đường link tham gia làm bài khảo thí:

 - Lớp 6: https://tinyurl.com/KHAOTHITIENGANHLOP6

- Lớp 7: https://tinyurl.com/KHAOTHITIENGANHLOP7

- Lớp 8:https://tinyurl.com/KHAOTHITIENGANHLOP8

Phòng GDĐT quận kính đề nghị nhà trường thông báo đầy đủ, thông tin đến 100% Giáo viên chủ nhiệm, PHHS và HS của đúng khối lớp.

 Lưu ý: Học sinh cần đảm bảo đầy đủ các thiết bị hỗ trợ để làm nội dung bài nghe. 

 

 

Nguồn tin: PGD quận Ba Đình