Phòng giáo dục quận Ba Đình điều chỉnh thời gian đi học trực tiếp của học sinh các khối 1, 2, 3, 4, 5, 6 các trường trên địa bàn quận và công tác phòng, chống rét bảo đảm sức khỏe cho học sinh