Trò tích cực tỏa sáng truyền thống văn hóa đất Thăng LongThầy mẫu mực kết tinh phong cách thanh lịch người Hà Nội

Trường THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình triển khai hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

- Link kèm bài: https://tuyengiaothudo.vn/#/ - File hướng dẫn: đính kèm.V.v Tuyên truyền, vận động đv, CNVCLĐ tham gia hội thi tìm hiểu NQ 15-NQ.TW ngày 05.5.2022 của Bộ Chính Trị_0001.pdf  
Mái trường nơi hội tụ
Bản đồ
Thư viện tài liệu