Với tình hình dịch Covid chưa một ngày nguội, giáo dục cũng nóng lên từng ngày. Bối cảnh học online vừa lạ, vừa quen, vừa mới nhưng chưa kịp cũ, thầy và trò NTP cũng không ngoại lệ.

Với tình hình dịch Covid chưa một ngày nguội, giáo dục cũng nóng lên từng ngày. Bối cảnh học online vừa lạ, vừa quen, vừa mới nhưng chưa kịp cũ, thầy và trò NTP cũng không ngoại lệ.

Kỳ kiểm tra cuối cấp đã khép lại và cũng là lúc những chiến sĩ cầm bút ngồi lại cùng nhau. Và dù chúng tôi luôn hoạt động ở những mặt trận ko giống nhau - ở nhà và ở trường, chúng tôi vẫn luôn có chung 1 ý tưởng và mục đích là chăm cho những đứa con chung của mình đạt tới đích đến an toàn và tốt đẹp nhất. Hành trang vào đời của trẻ có thế nào thì chúng tôi cũng vẫn dành cho chúng tất cả tâm huyết của mình. Vào sáng ngày 14/11/2021, cả khối 9 cùng toàn trường đã tiến hành họp PHHS trong không khí khẩn trương và vô cùng hiệu quả. Các cuộc họp đều đạt được sự đồng thuận 100℅.

 Mong rằng không khí đầu đông chưa đủ lạnh để bao trái tim yêu trẻ vẫn có thể đập chung một nhịp cháy bỏng khát khao mong cho các con mình vượt vũ môn thành công

Ban truyền thông trường THCS NGuyễn Tri Phương