Công văn của phòng nội vụ quận Ba Đình về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức (bổ sung).

FILE_20220310_153430_ĐK bổ nhiệm đợt 2.pdf

Nguồn tin: UBND Quận Ba Đình.