Video clip những kết quả nổi bật của ngành Giáo dục và Đào tạo quận năm học 2020-2021

Nguồn video: Phòng Giáo dục Ba Đình